Geleceğe Umutla Bakan Nesiller Yetiştiriyoruz.

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan,

aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Sanat eğitimi yalnızca görsel alandaki eğitim değil, tüm anlatım yollarını kapsayan bir süreçtir.

Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yapılarak, çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri de desteklenmektedir.

İnceleme gezileri belirli gün ve haftalar dikkate alınarak, çocukların yaparak yaşayarak, aktif olarak öğrenmeleri için hayvanat bahçesi, müze, kütüphane, itfaiye, fırın, tiyatro, sinema v.b. yerlere geziler düzenlenmesidir.

Bu gezilerde, çocuklara araştırma, gözlem yapma, tartışma fırsatları sağlanarak, çevrelerindeki olaylara dikkatleri çekilmektedir.

Bu etkinlikler, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir.

Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Fen-doğa etkinliklerinde çocuklar, deneyler yaparak, yaşadıkları dünya ve çevreleri ile ilgili detaylı bilgi edinirler.

Bu etkinliklerle çocukların yaratıcılıkları, problem çözme, araştırma, keşfetme, sorgulama, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi becerileri gelişir.

Anadili etkinlikleri çocukların anadilini doğru öğrenip kullanma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerdir.

Bu etkinlikler çocuklara düşünme, kelimeler arası ilişki kurma, düşüncelerini uygun şekilde ifade etme, toplumsal rolleri öğrenme becerileri kazandırır. Hikaye okuma, tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.

Makaleler

30 Mayıs 2015

Hacked By Imam

Hacked By Imam with Love
30 Mayıs 2015

The Best Online Pharmacy. Buy Cialis Without Prescription – Orders-Cialis.info

Why buy cialis on the internet is really beneficial for you? So you’ve decided to order cialis and do not know where to start? We can […]
30 Mayıs 2015

Anaokuluna Uyum Nasıl Sağlanmalı ?

Anaokuluna uyum sürecini sorunsuz atlatan ailelerin çocukları ileride okul hayatlarında herhangi bir sorunla karşılaşmazken, anaokuluna uyum sağlayamayan çocuklar ise okul dönemlerinde başarısızlık ve isteksizlik gibi sorunlarla […]

Anaokuluna Uyum Nasıl Sağlanmalı ?

Anaokuluna uyum sürecini sorunsuz atlatan ailelerin çocukları ileride okul hayatlarında herhangi bir sorunla karşılaşmazken, anaokuluna uyum sağlayamayan çocuklar ise okul dönemlerinde başarısızlık ve isteksizlik gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu süreçte kuşkusuz ki ailelere büyük görev düşüyor.Eğitimciler , psikolog ve pedagoglar çocukları anaokuluna yeni başlayan ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

Devamını Oku